Garantie

Onze garantie op een tevreden opdrachtgever begint met een nauwkeurige intake. In een gesprek bepalen we de wensen en mogelijkheden.

Hier houden we rekening mee tijdens het verloop van het project. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden werken we op basis van onze ervaring en kwaliteitseisen. In een afrondend gesprek controleren we of alles naar wens is verlopen. Zo zijn wij én u er zeker van dat het eindresultaat naar wens is.

Buiten- en binnenschilderwerk.

Buitenschilderwerk moet goed zijn beschermd. Dit kan niet zonder goede hechting op de ondergrond. Er moet worden gewerkt met verfsystemen die je van een vakman kan verwachten. De garantie is ongevraagd minimaal twee jaar op buitenschilderwerk. Wordt door u een garantie van drie jaar gewenst, dan kan deze worden overeengekomen indien het verfsysteem daarop is aangepast.

Binnenschilderwerk heeft minder te lijden en heeft daarom een garantie van vier jaar. Het spreekt voor zich dat de erkend vakman werkt volgens de instructies van de verfleverancier. Barst een verstek open door bouwkundige oorzaken die de ondernemer niet zijn aan te rekenen en komen er daardoor scheuren in het schilderwerk, dan zal er veelal geen sprake zijn van garantie.

Verfleverancier

Indien gewenst kan er door de verfleverancier een garantieverklaring op de materialen verstrekt worden.

Service, vanzelfsprekend!

Wanneer ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan medewerkers, materiaal en werkwijze toch nog sprake is van onvolkomenheden, verleent ROS Schilderwerk & Onderhoud uiteraard de nodige service.