BTW voordeel

Btw: 9%- of 21%-tarief

Voor de volgende werkzaamheden aan de woning betaalt u 9% btw in plaats van het 21%-tarief:

 • Schilderen
 • Behangen
 • Renovatie- en herstelwerkzaamheden (tot 1 juli 2015)
 • Isoleren
 • Stukadoren
 • Schoonmaken

Het 9%-tarief geldt alleen als de woning ouder is dan twee jaar. Bij het vaststellen van de leeftijd van een woning gaat men uit van de datum waarop de woning voor het eerst echt wordt bewoond. Daarnaast moet het huis bestemd zijn voor permanente bewoning door particulieren.

Btw-tarief voor schilderen
Het schilderen van woningen ouder dan twee jaar valt onder het lage btw-tarief. Het 9%-tarief is ook van toepassing op:

 • Het voorbereiden van het schilderwerk
 • De voorbehandelingen
 • De gebruikte materialen.

Let op: het leveren/verkoop van materialen valt wel onder het 21%-tarief.

Het lage tarief geldt ook voor bedrijven of woningcorporaties, als het schilderwerk maar wordt uitgevoerd aan een woning waarin particulieren wonen.
Onder het 21%-tarief vallen werkzaamheden die te ver afstaan van het schilderwerk. Zie Belastingdienst.nl: Schilderen ›

Btw-tarief voor behangen

Behangen valt onder het 9%-tarief. De woning moet dan wel ouder zijn dan twee jaar. Het tarief is van toepassing op:

 • Het behangen
 • De noodzakelijke voorbereidingswerkzaamheden
 • De gebruikte materialen

Let op: het leveren/verkoop van behang valt wel onder het 21%-tarief.

Btw tarief voor renovatie en herstelwerkzaamheden

Voor renovatie- en herstelwerkzaamheden geldt van 1 maart 2013 tot 1 juli 2015 het verlaagd btw-tarief. Om te beoordelen of de werkzaamheden onder het lage btw-tarief vallen, is het moment van afronden van de werkzaamheden bepalend.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor het verlaagde btw-tarief zijn de volgende:

 • Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht
 • Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden vallen: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning
 • Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten van de renovatie- en herstelwerkzaamheid en niet op de materiaalkosten. Onder arbeid vallen ook kosten die rechtstreeks aan de renovatie of het herstel zijn toe te rekenen, zoals de huur van apparatuur en voorrijkosten
 • De woning moet minimaal 2 jaar oud zijn (na eerste ingebruikneming van die woning). Nieuwbouw komt dus niet in aanmerking.  

Niet van toepassing

Voor de volgende werkzaamheden geldt het verlaagde btw-tarief niet:

 • Glazen wassen
 • Het vervangen van gordijnen en zonwering
 • Het leggen en onderhouden van vloerbedekking en vloeren, met uitzondering van het onderhoud van (houten) vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning.